Numar carti 0 | Total 0.00 RON  
home | contact | despre noi | vezi comanda
Colectii
Periodice
In curs de aparitie
Home Universitaria Drept institutional comunitar

Drept institutional comunitar

Autor: Lect. dr. Gyula Fabian

Drept institutional comunitar

Preluarea „acquisului communautaire“ înseamnã nu numai traducerea a 80.000-100.000 de pagini de acte normative comunitare în limba românã, ci publicarea, cunoaºterea, comentarea acestora, aducerea lor în primul rând la cunoºtinþa studenþilor, juriºtilor practicanþi ºi ai funcþionarilor publici care se vor afla peste câþiva ani în contact cotidian cu prevederile dreptului comunitar. Lucrarea de faþã doreºte sã aducã o contribuþie la realizarea acestui deziderat, facilitând cunoaºterea problematicii dreptului instituþional comunitar, care constituie premisa studierii ºi înþelegerii dreptului material comunitar. Autorul este jurist, nãscut la Valea-Seacã, jud. Covasna, în 1971. Absolvent al Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca (promoþia 1994). Între 1995-1996 a fost bursier Herder la Universitatea din Viena. În 1997 ºi 1998 a fost bursier al Fundaþiei Straniak din Elveþia la „Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte“ din Viena. Din 1999 este procuror la Parchetul de pe lângã Tribunalul Cluj ºi cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca, actualmente fiind lector la aceiaºi facultate. Din 2001 este doctor în ºtiinþe juridice - drept internaþional public. A publicat mai multe articole în revistele „Dreptul“, „Studia Universitatis - Jurisprudentia“, „Europa Ethnica“, „Pandectele Române“, „Erdélyi Múzeum“, „Kisebbségkutatás“, „Európai jog“, „Minorities Research“, „Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny“. La aceastã din urmã publicaþie este, din 2003, membru în colegiul de redacþie. A publicat lucrarea Curtea de Justiþie Europeanã. Instanþã de judecatã supranaþionalã la Editura Rosetti în 2002. Este coautor al mai multor lucrãri: „Kisebbségi jog“ (Drept minoritar), Editura Korunk Komp-Press, Cluj-N., 2003, Vol. I-II; „Regisztrálható-e az identitás?“, Editura Gondolat - Institutul de ªtiinþe Juridice al Academiei Maghiare de ªtiinþe, Budapesta, 2003.

 

STOC EPUIZAT


Cuprinsul pentru Drept institutional comunitar
Bibliografie pentru Drept institutional comunitar
Rasfoieste cartea Drept institutional comunitar