Numar carti 0 | Total 0.00 RON  
home | contact | despre noi | vezi comanda
Colectii
Periodice
In curs de aparitie
Home Universitaria Drept penal. Partea speciala. Volumul I

Drept penal. Partea speciala. Volumul I

Autor: Sergiu Bogdan

Drept penal. Partea speciala. Volumul I

„Aceastã lucrare a apãrut ca o sintezã a prelegerilor susþinute de autor la Facultatea de Drept, Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca, la disciplina Drept penal – partea specialã, în anii 2005-2006.

Am preferat sã prezentãm, de o manierã succintã, principalele concepte teoretice cu care opereazã „Dreptul penal - partea specialã”, venind în sprijinul studenþilor ºi a practicienilor interesaþi sã parcurgã principalele elemente ale infracþiunilor contra persoanei, patrimoniul ºi cele contra serviciului.

Am preferat sã nu reluãm, pentru fiecare text de incriminare, toate elementele sale de particularitate, în mãsura în care acestea nu ridicã nici o problemã de cunoaºtere ºi înþelegere, pentru cei care posedã cunoºtinþe de drept penal - parte generalã. De exemplu am tratat chestiunile de participaþie, subiect activ sau pasiv etc., doar în mãsura în care, în opinia noastrã, ele necesitã clarificãri suplimentare.

Lucrarea are ºi un handicap legislativ, ºi anume faptul cã analizeazã cadrul normativ în vigoare la momentul apariþiei sale, dar a cãrui viitor este incert. Un Nou Cod penal, adoptat prin Legea nr. 301/2004 îºi aºteaptã de câþiva ani intrarea în vigoare, în timp ce un alt proiect se aflã în faza finalã de elaborare. Constrângerile didactice ne-au obligat sã explicitãm cadrul normativ în vigoare, deoarece, nehotãrârea legislativului în a face sã intre în vigoare un nou cod penal sau nu, nu constituie un temei pentru a amâna procesul educaþional, pânã la clarificarea viitorului cadrului normativ penal, iar activitatea judiciarã se desfãºoarã ºi ea, încã în baza textelor Codului penal actual, intrat în vigoare în 1969, cu modificãrile ulterioare.

Am ales sã prezentãm în acest volum, din tematica disciplinei, infracþiunile contra persoanei, cele contra patrimoniului ºi cele de serviciu. Primele douã categorii, în mod evident, din cauza importanþei ºi frecvenþei lor în practica judiciarã, iar pe ultimele din cauza dezbaterilor actuale pe tema corupþiei din societatea româneascã contemporanã. Restul temelor vor fi prezentate într-un viitor volum.

Ne dorim ca lucrarea sã fie un sprijin în creºterea calitãþii procesului educaþional ºi în acelaºi timp un ajutor practicienilor, precum ºi celor care doresc sã cunoascã mai mult despre acest domeniu”.

                                                Autorul

STOC EPUIZAT


Cuprinsul pentru Drept penal. Partea speciala. Volumul I
Bibliografie pentru Drept penal. Partea speciala. Volumul I
Rasfoieste cartea Drept penal. Partea speciala. Volumul I