Numar carti 0 | Total 0.00 RON  
home | contact | despre noi | vezi comanda
Colectii
Periodice
In curs de aparitie
Home Universitaria Procedura Penala, Partea Generala

Procedura Penala, Partea Generala

Autor: Diana Ionescu

Procedura Penala, Partea Generala

Prezenta lucrare are la bazã ideea potrivit cãreia, înainte de a recurge la abordarea analiticã ce reprezintã în acelasi timp dificultatea, dar si frumusetea dreptului, avem nevoie de repere esentiale care sã asigure sustinerea unei asemenea abordãri. Dreptul reprezintã într-adevãr interpretare si creativitate, dar aceste douã atribute esentiale pot fi clãdite doar pe baza cunoasterii solide a unor notiuni de bazã. Iar aceste notiuni de bazã din materia procedurii penale am încercat sã le prezentãm în lucrarea de fatã.

Trebuie sã recunoastem cã initial, în acest demers, s-a resimtit o umbrã de reticentã. Aceasta deoarece procedura penalã reprezintã o parte a dreptului care a suferit o perioadã considerabilã de o anumitã simplificare si tehnicizare excesivã menite sã acopere, în mod voit, realele valenþe ale acesteia. Într-o perioadã în care echilibrul între interesele statului si interesele omului, între „securitate" si „libertate", era stabilit cu claritate în favoarea celor dintâi, procedura penalã a fost marcatã de un anumit formalism lipsit de substantã. În acest context, abordarea procedurii penale sub forma unor sinteze s-a izbit de pericolul imediat al reîntoarcerii la un asemenea formalism.

Cu toate acestea, cea dintâi idee prezentatã anterior a prevalat. Substanta procedurii penale poate fi construitã doar prin cunoasterea notiunilor de bazã, iar prezentarea acestora sub o formã sinteticã nu face decât sã faciliteze aceastã cunoastere. Subliniem astfel faptul cã lucrarea este vãzutã în mod exclusiv doar ca un prim pas în studiul procedurii penale, ca o etapã preliminarã unui studiu analitic si de detaliu.

Asa cum aratã si titlul, lucrarea cuprinde douã structuri.

În primul rând, o parte teoreticã prezentatã sub formã unor sinteze ce cuprind toate capitolele pãrtii generale a procedurii penale. Aceastã structurã are la bazã o abordare punctualã menitã sã sublinieze notiunile de bazã si sã atragã atentia asupra regulilor esentiale ce impun legalitatea procedurilor penale. În atingerea acestui obiectiv, lucrarea s-a bucurat de îndrumarea si supravegherea titularului disciplinei din cadrul Facultãtii de Drept a Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, prof. dr. Gheorghitã Mateut. În al doilea rând, o parte ce cuprinde spete, aplicatii practice ale regulilor prezentate anterior în sinteze, preluate în general din jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Prezentarea acestora a avut la bazã atât ideea de a coborî în planul concretului normele de procedurã penalã si de a ajuta la întelegerea lor, cât si ideea de a arãta cã, uneori, în aplicarea practicã, reguli ce par relativ simple pot ridica dificultãti.

Atât în partea de sinteze, cât si în partea de spete am inserat întrebãri sub formã de probleme, precum si discutii referitoare la rezolvarea datã spetelor de Înalta Curte. Unele din aceste probleme sau discutii avanseazã si punctul nostru de vedere, altele sunt adresate în mod exclusiv cititorului si au ca premisã încercarea autorului de a stimula simtul analitic al acestuia. Unicul mijloc prin care apreciem cã interpretarea în materia procedurii penale poate sã avanseze este acela de a formula în primul rând întrebãri, si nu de a prelua rãspunsuri deja oferite.

Prin stilul abordat, lucrarea se adreseazã în primul rând studentilor. Ea îsi doreste sã asigure acestora un instrument de lucru util care sã le faciliteze pregãtirea în vederea sustinerii cu succes a examenelor de procedurã penalã, nivel licentã sau nivel master, sau a examenelor de admitere în structuri postuniversitare tip magistraturã sau avocaturã. În al doilea rând, lucrarea se adreseazã si practicienilor a cãror activitate ar putea sã avanseze solutii problemelor si discutiilor prezentate.

În final, dorim sã adresãm un cuvânt de mulþumire domnului prof. dr. Gheorghitã Mateut pentru a cãrui îndrumare si deschidere de drumuri autorul îi va rãmâne întotdeauna îndatorat. Un alt cuvânt de multumire se adreseazã colectivului Catedrei de Stiinte penale din cadrul Facultãtii de Drept a Universitãtii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca pentru efortul concertat de a sustine calitatea în materia analizei si interpretãrii dreptului penal, atât cel material, cât si cel formal, si, în mod special, pentru sprijinul acordat autorului.

 

 

Cluj-Napoca, 20 ianuarie 2007

Diana Ionescu

STOC EPUIZAT

in curs de reeditare


Pret intreg: RON 30.00

Pret redus: RON 27.00     Adauga Procedura Penala, Partea Generala in cosul de cumparaturi

Cuprinsul pentru Procedura Penala, Partea Generala
Bibliografie pentru Procedura Penala, Partea Generala
Rasfoieste cartea Procedura Penala, Partea Generala